E-shop se nachází ve vývojovém režimu, prosím neobjednávejte. debug: true

Vše, co jste chtěli vědět o multifokálech a báli jste se zeptat!

V předchozí článku jsme se věnovali příběhu paní Mirky a nakonec jsme dospěli k tomu, že pro její situaci jsou nejvhodnějším řešením multifokální brýlové čočky. Dnes k nám přišel pan Radim a měl zájem o to, abychom mu stručně v jednoduchosti vysvětlili, jak takové čočky vlastně fungují. Tento rozhovor mě inspiroval k napsání dalšího článku do naší rubriky.

Multifokální brýlová čočka je takzvaně čočka progresivní; to znamená, že nemá stejnou optickou mohutnost ve všech svých bodech. Její optická mohutnost (neboli dioptrie) narůstají směrem ke spodnímu okraji obruby. Taková čočka tak vlastně dokáže pokrýt celý interval dioptrií, které člověk potřebuje pro vidění do dálky (pohled na televizi, přijíždějící autobus, řízení…), přes tzv. “střední vzdálenost” (typicky počítač) až po blízko (knihy, telefon, jemná ruční práce). 

Toto celé však není až tak jednoduché. Kvůli výrobnímu postupu nám to komplikuje tak zvaný “balast”. Pro lepší znázornění se podívejte na zjednodušené znázornění provedení takové čočky:

Jedná se vlastně o to, že dioptrie nenarůstají po celé ploše čočky, ale pouze jakýmsi kanálem. Ty oválné výřezy kolem jsou balast, který nelze výrobně úplně odstranit a přes který nelze vidět komfortně na žádnou vzdálenost. Balast je to, co v multifokálech způsobuje ono neslavně známé a obávané “houpání” pohledu.

Tento kanál, respektive jeho šířka, je následně to, od čeho se odvíjí cena jednotlivých brýlových čoček. Levnější multifokální skla mají tento kanál užší- pro mozek je tedy složitější si najít to správné místo, kterým dobře na danou vzdálenost uvidí. Čočky dražší mají tento kanál široký a pohled na střední a blízkou vzdálenost je tak pohodlnější.

Pro perfektní funkci multifokálních brýlí je zapotřebí bezchybně provedená práce optika, který s vámi vybere vhodnou obrubu (čočky v ní například nesmí být moc úzké, jinak by se část kanálu mohla při výrobě ubrousit a čočka by se znehodnotila) a provede centraci obruby; to znamená, že určí rozteč vašich zornic a přesně diagnostikuje, pod jakým pohledovým úhlem pracujete na blízko či jak se díváte na počítač. Dnešní technologie umožňuje provést tuto diagnostiku velice pružně a přesně. Ohromná revoluce v centraci například nastala vynálezem centračních věží, jako je ta, kterou můžete vidět na následujícím obrázku. 

Jedná se o věž Visioffice firmy Essilor a s její pomocí je optik schopen přesně a především rychle změřit veškeré parametry, které pro výrobu čoček jsou nezbytné.