E-shop se nachází ve vývojovém režimu, prosím neobjednávejte. debug: true

Světový den zraku - World sight day

Zrak je pro život člověka vůbec nejdůležitějším smyslem. Zhoršení kvality vidění má dalekosáhlý negativní vliv na soukromý život, profesní život, zájmové aktivity i na běžné každodenní činnosti.

Část případů zhoršeného vidění je způsobena refrakčními vadami. V takovém případě lze poruchu vidění kompenzovat korekční pomůckou, to znamená brýlemi či kontaktními čočkami. S takovou pomůckou člověk obvykle dosahuje obvyklé kvality vidění a eliminuje vliv poruchy vidění.

Část případů zhoršeného vidění je způsobena onemocněním, které se dá odstranit a kompletně obnovit plnou kvalitu vidění. Typickým příkladem je šedý zákal, kdy výměnou nitrooční přirozené čočky za čočku umělou se vidění zcela obnoví. 

Část případů je způsobena onemocněním, které nedovede současná medicína plně vyléčit, dokáže však zpomalit či zcela zastavit progresi onemocnění a zachovat tak kvalitu vidění nebo zpomalit jeho zhoršování. Příkladem je například věkem podmíněná makulární degenerace - onemocnění způsobující nevratné změny na sítnici, jejímž následkem, pokud se včas nezachytí a neléčí, je zhoršování vidění až úplná slepota.

Většina těchto poruch je způsobena vlivem stárnutí. I my chceme proto upozornit na to, že včasná a pravodelná nánvštěva lékaře, prevence a životospráva může zásadním způsobem přispět k zachování kvalitního zraku. Světový den zraku připadá tento rok na 8. říjen 2020 a my jsme pro Vás na tento den připravili BALÍČEK PÉČ O ZRAK. Kdo si u nás ten den objená brýle, dostane k nim zdarma:

  1. Přírodní doplněk stravy, který potlačuje negativní změny organismu způsobené stárnutím a pomáhá tak zachovat zdraví (nejen) očí a zraku.
  2. Vyšetření OCT zdarma. Toto vyšetření analyzuje sítnici - vrstvu nervových vláken, která tvoří vnitřní povrch oka. Sítnice je spojena s mozkem a je přímo odpovědná za vidění - tvorbu obrazu a jeho přnos do mozku. Poškození sítnice nevratně zhoršují zrak a díky OCT vyšetření je možné mnohá onemocnění odhalit a léčit dříve, než se zrak zhorší.

Váš Oculeus.